portfolio cover

Tarkan:Survivor

2 Temmuz 2024
unityandroidc#

Türk Mitolojisinden bazı öğeler içeren aksiyon - haytta kalma oyunudur. Belli bir sürenin sonuna kadar gelen düşman akınlarına karşı hattta kalmaya çalıştığınız ve aynı zamanda düşmanlardan düşen boncukları toplayarak karakterinizi geliştirdiğiniz bir temel döngüsü vardır.Bağlantılar